0962.409.779

Xem tất cả 6 kết quả

33.300.000 

 • Công suất: 2.5 CHP- 3.75 MHP
 • Tốc độ: 0 - 10 Km/h
 • Độ dốc: 0 - 10%
 • 18 chương trình luyện tập
 • Hệ thống giảm xóc
 • Máy chạy bộ điện gia đình Proform

39.600.000 

 • Công suất: 2.75 CHP- 4.125MHP
 • Tốc độ: 0 - 12 Km/h
 • Độ dốc: 0 - 12%
 • 22 chương trình luyện tập
 • Hệ thống giảm xóc
 • Máy chạy bộ điện gia đình Proform

45.900.000 

 • Công suất: 2.75 CHP- 4.125MHP
 • Tốc độ: 0 - 20 Km/h
 • Độ dốc: 0 - 12%
 • 24 chương trình luyện tập
 • Hệ thống giảm xóc FLEXSELECT ™

68.800.000 

 • Công suất: 3.5 CHP/ 5.0 MHP
 • Tốc độ: 0 - 22 Km/h.
 • 34 chương trình luyện tập mặc định
 • Độ dốc -3 đến 5%
 • Màn hình 7 inch
 • Hết hàng tại Sài Gòn

88.000.000 

 • Công suất: 3.8 CHP/ 5.5 MHP
 • Tốc độ: 0 - 22 Km/h.
 • 38 chương trình luyện tập mặc định
 • Hỗ trợ iFit Live
 • Màn hình cảm ứng
 • Bảo hành động cơ 5 năm

120.000.000 

 • Công suất: 4.0 CHP - 6 MHP
 • Tốc độ: 0 - 22 Km/h.Độ dốc: -3 - 15%
 • Tấm chạy: 55 x 152 cm
 • 40 chương trình luyện tập mặc định
 • HDTV 38 cm
 • Hệ thống giảm xóc Runners Flex